Σύνδεση σε 30"
χωρίς τίποτα να πάει στραβά!

Τι είναι το σύστημα CaP ;

Το CaP είναι ένα καινοτόμο βύσμα τύπου αρσενικού f μη μεταλλικό που έχει σχεδιαστεί για να κάνει κάθε εγκατάσταση ομοαξονικού καλωδίου απλή , γρήγορη και αξιόπιστη και να μειώσει δραστικά όλα τα τυπικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις εγκαταστάσεις των ομοαξονικών καλωδίων
>>
Πώς να χρησιμοποιήσετε το σύστημα CaP ;

Μπορείτε να βρείτε σε αυτή την ενότητα όλες τις οδηγίες βίντεο για την καλύτερη ποιότητα σύνδεσης του συστήματος.
>>
Ποιες είναι οι εφαρμογές ;

Χάρη στην ευελιξία του, το CAP μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές και βιομηχανίες: από χερσαία και δορυφορική τηλεόραση μέχρι και σε συστήματα οικιακού κινηματογράφου, από CCTV μέχρι και ραδιόφωνο, από Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα μέχρι και RF όργανα, μέχρι και παραμετροποίηση καλωδίων.
>>